X
تبلیغات
آموزش ويندوز XP (قسمت ششم)

دبيرخانه قطار شهري مشهد

آموزش ويندوز XP (قسمت ششم)

آشـنـايـي با Accessories
بـرنـامـه Word Pad

ايجاد متن

براي ايجاد متن کافي است به کمک منطقه تايپ صفحه کليد اين کار را انجام دهيد .
نکته : براي تايپ فارسي يا لاتين با زدن همزمان دکمه هاي Alt و Shift سمت چپ ميتوان عمل کرد .  آشنايي با کليدهاي مورد نياز در تايپ متن

Enter : انتقال مکان نما به سطر جديد با بستن سطر جاري
Backspace : پاک کردن کاراکتر قبل از اشاره گر
Spacebar : فاصله انداز
   قلم ( Font ):

 

به طريقه نگارش character set قلم مي گويند . در ويندوز قلم هاي مقياس پذير بسياري تعريف شده است . قلم استاندارد مکاتبات رسمي و علمي در انگليسي Times new roman ودر فارسي Traffic است .    قالب بندي متن
اندازه قلم ( Font Size ) :

 

اندازه قلم هاي مقياس پذير ويندوز را مي توان از 8 نقطه تا 72 نقطه تعيين کرد . براي مکاتبات رسمي و اداري از قلم 12-10 براي بدنه پاراگراف و 16-14 براي عناوين و تيتر استفاده مي شود .    رنگ قلم ( Font color ):

 

ميتوان رنگ قلم را براي زماني که از چاپگر رنگي استفاده مي شود و يا هنگامي که قصد ارسال الکترونيکي است . تغيير داد .    سبک نگارش قلم ( Font Style ) :

 

براي شاخص سازي بخشي از متن مي توان سبک نگارش را تغيير داد . سه سبک سياه (Bold ) ، مايل ( Italic ) و زير خط دار ( Under Line ) قابل استفاده مي باشد .    هم ترازي متن ( Alignment ) :

 

سه نوع هم ترازي راست – چپ و مرکز به ترتيب براي متن هاي فارسي لاتين و عناوين استفاده مي شود .    خط کش (Ruler) :

 

به کمک خط کش مي توان از ابعاد کار وقاعي روي کاغذ اطلاع پيدا کرد و محيطي کاملا Wysiwyg ايجاد کرد .  

 

براي تنظيم واحد اندازه گيري خط کش به واحد سانتيمتر ، اينچ ، Picas و Points از فهرست view فرمان option را انتخاب مي کنيم .
1- inch = 2.54 centimeters
1- post script pica = 4.233333 milimeters
   پيش نمايش قبل از چاپ

 

نمايش صفحات ، قبل از چاپ براي کنترل جاي گيري در کاغذ    ويرايش متن به کمک Copy- Cut- Paste:

 

براي نسخه برداري و يا انتقال بخشي از متن به ترتيب از فرامين Copyو Cutاستفاده ميشود.
نسخه برداري:
1- انتخاب متن مورد نظر
2- اجراي فرمانCopy
3- انتقال اشاره گر موش به مکان جديد در فايل
4- اجراي فرمان Paste
انتقال :
1- انتخاب متن مورد نظر
2- اجراي فرمان Cut
3- انتقال اشاره گر موش به مکان جديد در فايل
4- اجراي فرمان Paste
   جستجو درمتن (Find)

 

براي جستجو واژه مورد نظر در متن بکمک اين فرمان ميتوان اولين موقعيت و يا موقعيت هاي بعدي را پيدا کرد . کليد ميانبر فرمان Ctrol+F ميباشد .  

 

جستجو براساس کلمه و يا بخشي از يک کلمه    جايگزيني در متن (Replace)

 

بکمک اين فرمان ميتوان يک عبارت جديد را جايگزين عبارت موجود در متن کرد. کليد ميانبر فرمان Ctr+H ميباشد.
جايگيزيني يک مورد:
جهت جايگزيني تنها يک مورد اول از دکمه Replace استفاده ميشود.
براي جستجو مورد بعدي بدون جايگزيني مورد جاري از دکمه Find Next استفاده ميشود.
جايگزيني در کل متن :
فرمان Peplace All تمامي موقعيت هاي موجود در متن را با عبارت جديد جايگزين ميکند.
   تنظيم صفحه (Page Setup)

تعيين اندازه کاغذ (Paper Size) :
جهت مشخص کردن اندازه کاغذ از اين گزينه استفاده ميشود.


تعيين سيني ورودي کاغذ (Source)
بسياري از چاپگرها بيش از يک سيني ورودي کاعذ دارند. بکمک اين گزينه ميتوان سيني مشخصي را براي برداشت کاغذ معين کرد.
تعيين جهت چاپ بر روي کاغذ ( orientation)
دو حالت براي چاپ روي کاغذ ميتوان تعيين کرد. طولي Portrait – عرضي يا Landscape از مد عرضي براي زمانيکه عرض بيشتري براي چاپ مورد نياز است استفاده ميشود .
تعيين حاشيه هاي کاغذ (Margins)
ميتوان بدلخواه فضاي خالي دور کاغذ را تعيين کرد. اين مورد بخصوص زمانيکه از کاغذ هاي سربرگ و يا چاپ شده از قبل استفاده ميشود . بسيار مهم ميباشد.


درج تاريخ
براي درج تاريخ جاري سيستم در متن از فرمان Insert/ Date& Time استفاده ميشود.

 
+ نوشته شده در ۱۱/۵/۱۳۸۶ساعت ۰۸:۴۳ توسط morteza abaspoor دسته : آموزش كامپيوتر نظر(0)